เกี่ยวกับเวเบอร์โบนัส
  
สมัครสมาชิก
และสะสมคะแนน
  
ของรางวัล
  
หาซื้อสินค้า
  
เข้าสู่เว็บไซต์
www.weberthai.com
เกี่ยวกับเวเบอร์โบนัส
สมัครสมาชิก
และสะสมคะแนน
ของรางวัล
หาซื้อสินค้า
เข้าสู่เว็บไซต์
www.weberthai.com
คะแนนของรางวัลปกติ
กิจกรรมพิเศษ
ขั้นตอนการแลกของรางวัล กิจกรรมพิเศษ “คะแนนไม่พอ ก็มีสิทธิ์ !”
1. สมาชิกเลือกดูของรางวัลที่ต้องการ ได้ที่หน้าของรางวัลบนเว็บไซต์ http://www.weberbonus.com/weber/reward/
2. สมาชิกแจ้งความประสงค์ และ รายละเอียดของรางวัลที่ต้องการ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ผ่านทาง ไลน์ @weberbonus หรือ 02-331-8344
3. สมาชิกส่งหลักฐานบัตรประชาชน หรือ เอกสารนิติบุคคล (ใบภ.พ. 20) เพื่อยืนยันตัวตน ของท่าน พร้อมแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งผ่านทาง ไลน์ @weberbonus
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน, ใบเสร็จ, และหลักฐานทั้งหมด เพื่อทำการอนุมัติการแลกของรางวัลให้กับสมาชิก
5. หลังจากได้รับการแจ้งอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ สมาชิกสามารถดำเนินการ โอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร โดยสมาชิกจะมียอดจำนวนโอนเงินตามเงื่อนไขที่ได้ถูกกำหนดไว้บนหน้าเว็บไซต์
ชื่อธนาคาร: กสิกรไทย
เลขบัญชี: 025-3-93270-8
ชื่อบัญชี: สิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์
6. สมาชิกส่งรูปภาพหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ ผ่านทางไลน์ @weberbonus
7. เจ้าหน้าที่ดำเนินการเตรียมของรางวัล และ จัดส่ง ภายใน 30 – 45 วัน (นับจากวันที่ลูกค้าส่งรูปภาพหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อย)
รายการสินค้า
คะแนนพิเศษ
สินค้า
ร่วมรายการ
สินค้า
ยกเว้น
รายการสินค้าคะแนนพิเศษ
สินค้าร่วมรายการ
สินค้ายกเว้น